O nás

Sme rodinná firma, ktorá sa špecializuje na elektrickú energiu a jej efektívne využitie. Naším cieľom je prinášať inovácie a oživovať systémy, ktoré sami navrhujeme. Naša cesta začala dávno pred vznikom firmy HN Systems, s.r.o. v roku 2019.

Začínali sme s projekciou silnoprúdových a slaboprúdových elektrických štruktúr – od najmenších prípojok a domčekov, cez rozvádzače plné komponentov, trafostanice a nabíjacie stanice, až po rozsiahle polyfunkčné objekty. Vďaka praktickým skúsenostiam sme sa rozhodli pretaviť naše znalosti do realizácie projektov a vdýchnuť im život.

Sme generácia, ktorá myslí na udržateľnosť a inovácie. Preto sme sa zamerali na fotovoltické systémy, ktoré kombinujú všetko: navrhujeme systémy, optimalizujeme ich pre maximálnu efektivitu a prispôsobujeme ich miestnej energetickej infraštruktúre.

Služby

Koľko stojí fotovoltické zariadenie?

Pri plánovaní fotovoltického zariadenia zohľadňujeme klientovu predchádzajúcu spotrebu elektriny a predpokladané budúce potreby. Analyzujeme technické možnosti nehnuteľnosti, zohľadňujeme napríklad aj, či vlastní alebo plánuje kúpiť elektromobil a posudzujeme jeho spotrebiteľské správanie počas dňa. Zaujímajú nás aj spôsoby vykurovania klientovej domácnosti a geografické podmienky, v ktorých sa nachádza. Na základe týchto informácií navrhujeme optimálnu veľkosť fotovoltického zariadenia a odporúčame vhodné príslušenstvo. Návratnosť investície je optimálne 7-9 rokov, pri dotáciách sa skracuje.

Naša filozofia je jednoduchá: fotovoltika musí dávať zmysel, ekonomicky aj ekologicky.

HN Systems, s.r.o je schváleným zhotoviteľom pre štátny projekt “Zelená domácnostiam“. Využite jedinečnú príležitosť získať dotácie až do výšky 3500€, resp. 4 025 € prostredníctvom našich služieb.
Podmienky pre získanie dotácií nájdete na oficiálnej stránke projektu.                                                                        
Premeňte svoj domov na ekologickejší a úspornejší ešte dnes!       

Nedá sa určiť jednotná cena pre rôzne veľké fotovoltické zariadenia, pretože do cenotvorby vstupuje mnoho faktorov: priestorové možnosti nehnuteľnosti, typ strechy, zakrivenie plôch, existencia vikierov, prierazov, komínov, zatienenie stromami alebo inými objektami, vzdialenosť rozvádzačov, a zároveň možnosti umiestnenia meničov a batériových systémov.

Pre lepšiu predstavu sme pripravili orientačný nápočet ceny pre rôzne typy zariadení. Finálna cena sa však môže líšiť o približne 1000€ s DPH nahor alebo nadol. Preto je nesmierne dôležité vykonať aj fyzickú obhliadku nehnuteľnosti, resp podrobnejšie definovať požiadavky zákazníka, vďaka čomu vieme navrhnúť efektívne a ekonomické fotovoltické zariadenie.

Uvedené ceny sú bez dotácií a štátnych príspevkov.

Ekonomická sloboda

Udržateľná energia pre domácnosti a firmy zajtrajška: Ekonomická sloboda.

Ekonomická sloboda v kontexte udržateľnej energie znamená možnosť voľby, finančnú nezávislosť a stabilitu, čo umožňuje jednotlivcom a firmám lepšie riadiť svoje ekonomické aktivity a prispievať k udržateľnejšej budúcnosti. Zároveň prispieva k udržateľnej budúcnosti.

Nezávislosť od tradičných energetických zdrojov:

Vďaka obnoviteľným zdrojom energie, ako je fotovoltika, môžu domácnosti a firmy znížiť svoju závislosť od fosílnych palív a centralizovaných energetických sietí. To znamená, že môžu produkovať vlastnú energiu a menej sa spoliehať na externých dodávateľov, čo im poskytuje väčšiu kontrolu nad ich energetickými nákladmi.

Finančné úspory:

Investícia do obnoviteľných zdrojov energie môže priniesť dlhodobé finančné úspory. Napríklad, keď si nainštalujete solárne panely, môžete znížiť alebo dokonca eliminovať svoje mesačné účty za elektrinu. Tieto úspory môžu byť významné a môžu byť reinvestované do ďalších projektov alebo zlepšení.

Stabilita a predvídateľnosť nákladov:

Ceny fosílnych palív môžu byť veľmi nestabilné a ovplyvňované mnohými faktormi, ako sú geopolitické udalosti alebo prírodné katastrofy. Naopak, náklady na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov sú viac predvídateľné a menej náchylné na takéto výkyvy. To poskytuje firmám a domácnostiam väčšiu istotu pri plánovaní svojich rozpočtov.

Podpora inovácie a konkurencie:

Ekonomická sloboda tiež podporuje inovácie a konkurenciu na trhu s energiou. Keď jednotlivci a firmy môžu slobodne rozhodovať o svojich energetických zdrojoch a technológiách, vytvára to tlak na zlepšovanie efektívnosti a znižovanie nákladov, čo vedie k širšej dostupnosti a lepším možnostiam pre všetkých.

Environmentálne benefity:

Prechod na udržateľné zdroje energie prispieva k znižovaniu emisií skleníkových plynov a ochrane životného prostredia, čo má dlhodobé pozitívne ekonomické dopady. Čistejšie prostredie môže znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť a zlepšiť kvalitu života, čo je tiež súčasťou širšieho konceptu ekonomickej slobody.

Realizácie

Recyclo

Trnava

V trnavskej firme Recyclo, s.r.o. vedia, ako zostať na tepe doby. Vďaka našej takmer 100 kW fotovoltickej elektrárni je výkup, spracovanie, recyklácia a predaj farebných kovov odteraz ekologickejší a ekonomickejší.

Výkonné kontajnerové nožnice a hydraulické lisy sú napájané udržateľnou energiou zo solárnych panelov, čím prispievajú k ochrane životného prostredia a šetria náklady.

Pri súčasných cenách elektrickej energie vychádza návratnosť investície na 3,5 roka.

Penzión a reštaurácia Na mlyne

Hrnčiarovce nad Parnou

 

Pôvodná mlynárska usadlosť zo 16. storočia prešla od roku 2004 komplexnou rekonštrukciou a dnes sa môže pochváliť vkusnou reštauráciou s možnosťou ubytovania a prehliadky mlynárskej technológie.

Sme hrdí na to, že držia krok s dobou a zvolili si lokálny zdroj fotovoltickej elektrárne o rozsahu 35 kW. Vďaka nemu môžu pripravovať chutné jedlá a zároveň znižovať energetické náklady na ich výrobu.

Pri súčasných cenách elektrickej energie sa návratnosť investície odhaduje na necelé tri roky, po ktorých bude elektráreň už len generovať zisk. Poskytujeme aj ďalší servis elektrárne so zásahmi do 24 hodín, ak je to potrebné.

Pre viac informácií navštívte www.namlyne.sk alebo sa rovno zastavte na obedné menu.

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov

Trnava

Našou “srdcovkou” je rekonštrukcia Kostola Panny Márie Pomocnice kresťanov v Trnave ktorý patrí pod saleziánsku rehoľu.

V rokoch 2021-2022 sme boli súčasťou kompletného obnovenia tohto významného objektu. Naším príspevkom bola inštalácia štruktúrovanej kabeláže, bezpečnostných kamier

a dátovej siete celého objektu.

Saleziánov si vážime za ich prácu s mládežou

a deťmi, a sme hrdí, že sme mohli prispieť k tomu, aby sa ľudia do tohto krásneho miesta radi vracali

a cítili sa bezpečne a komfortne.

Sem sa vždy radi vraciame!

6kW fotovoltické zariadenie

(malý zdroj do 10.8 kW, rôzne časti Slovenska)

8kW fotovoltické zariadenie

(malý zdroj do 10.8 kW, rôzne časti Slovenska)

nad 10kW fotovoltické zariadenie

(malý zdroj do 10.8 kW, lokálny zdroj, rôzne časti Slovenska)

Kontakt

HN Systems, s.r.o.
Hlboká 5922/18 917 01 Trnava

IČO: 52183441

DIČ: 2120920978

IČ DPH: SK2120920978

Zapísaný v Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 43727/T

info@hnsystems
horvathova@hnsystems.sk
horvath@hnsystems.sk

+421 908 754 731

+421 915 720 605